ENERGETICKÉ ČÍTANIE

UMOŽŇUJE ÍSŤ RÝCHLO DO HĹBKY, vymaniť sa z VPLYVU obmedzujúce presvedčenia aj nefunkčný PROGRAMOV a nájsť vnútornú harmóniu.
Energetické čítanie je jemná metóda, vďaka ktorej môže každý, s akoukoľvek životnou skúsenosťou, podporiť liečenie boľavé duše i tela. Je to spôsob, ktorý umožňuje ísť rýchlo do hĺbky, ku skutočnej príčine toho, čo nás v živote trápia. Umožňuje vymaniť sa z vplyvu obmedzujúcich presvedčenia aj nefunkčných programov a prináša hlboká uvedomenie, možnosti zmeny i väčšej harmónii.

AKÝ JE PRINCÍP ENERGETICKÉHO ČÍTANIE A AKO PREBIEHA?

Energetické čítanie funguje osobne aj na diaľku, a jeho princíp je v mnohom podobný channelingu. Veľkým prínosom energetického čítanie je však možnosť s témou, ktoré nás trápia, aj pracovať.
Môj systém je vedieť dátum narodenia a konkretnu otázku a ja sa napojím na vyššie ja, ktoré mi dáva odpoveď.
Ak sa rozhodnete prostredníctvom energetického čítania pozrieť na nejaké svoju tému, problém alebo čokoľvek, čo vás v živote trápia, najprv sa plne spojím so svojím srdcom a "naladím" na vás i vaše tému.
Všetko sa deje podľa toho, čo je pre človeka, ktorý na energetické čítanie prichádza, možné a bezpečné. V celom procese dochádza na mnohé uvedomením, pochopením, k väčšiemu spojenie so sebou aj so svojou vlastnou silou.
Energetické čítanie ponúka veľa možností, medzi ktoré patria najmä nasledujúce:

KONKRÉTNA TÉMA

Počas energetického čítania je možné naladiť sa na konkrétnu tému, "načítať" s čím súvisí, čo je dôležité pre riešenie a podľa toho s témou ďalej pracovať. Vnímam, že je možné ísť naozaj do hĺbky (samozrejme podľa možností klienta i terapeuta).
PRE KOHO JE ENERGETICKÉ ČÍTANIE VHODNÉ?

Vnímam, že energetické čítanie je prínosom pre každého, kto je ochotný nahliadnuť na skutočné príčiny toho, čo v jeho živote chýba harmóniu. Nie sú k nemu potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti ani zručnosti. Najdôležitejšie je motivácia a ochota nahliadnuť do seba. Sama som si energetickej čítanie moc zamilovala a pochopila vďaka nemu veľa vecí. Bude mi preto radosťou, ak sa rozhodnete ho so mnou absolvovať.

Téma talent a práca

Možno máte pocit, že sa nepohnete stojíte, krútite sa dookola a neviete ako postupovať, máte strach...
Pomôžem vám pochopiť váš vnútorný talent pre vašu prácu, nájsť správnu cestu pre vás, podnikať správne kroky. Zamerať pozornosť správnym smerom.
Úspech závisí od nastavenia mysle je v našich myšlienkach v našich rozhodnutiach a činoch.
Téma vzťahy

Mužská i ženská energie by mali byť v harmónii. Niekedy však máme príliš málo mužské alebo naopak ženskej energie. Vďaka energetickému čítanie je možné zistiť a ďalej pracovať s tým, čo je potrebné urobiť preto, aby boli obe energie vo vzájomnej harmónii. Alebo v správnom čase zmeniť náš život a podporiť svoje vnútorné ja.
Téma zdravie

FYZICKÉ TELO

V procese energetického čítania je možné "načítať" konkrétnu časť fyzického tela, napr. Časť, kde nás trápi nejaký zdravotný problém. Fyzické problémy sa objavujú, ak niečo v našom vnútri nie je v harmónii. Počas energetického čítania je možné odhaliť, čo sa deje a ďalej pracovať s tým, čo sa objaví.Som zástanca, že príroda nám dáva to čo potrebujeme, sme jeden celok sme napojení na prírodu v okamihu keď sme sa narodili.

Zdravá myseľ zdravé telo

Konzultácia 50 min osobná
Alebo telefonicky po dohovorenom termíne