bibiana_orlovska.jpg

Bibiána Orlovská

Ayurvédsky poradca
Moje osobné nastavenie a vnímanie bytia, života a vzťahov medzi nami ľuďmi na ceste životom, ma vedie k uvedomeniu, že sme súčasťou makrokozmu, súčasťou daných energií - Éter Vzduch Oheň Voda Zem.
Príroda a človek - Život, prepojenie, v ktorom prebieha generačný vývoj. Téma osobnej biologickej konštitúcie Váta Pitta Kapha mi otvorila priestor ku autentickému zdroju Ayurvéda -najdokonalšia, historicky prvá posvätná filozofia, psychologia a medicína, ktorá dala základy a je matkou ďalších v neskoršom období vznikajúcich smerov.
Ayurvéda obohatila moje praktické pracovné skúsenosti. Vzťaj k botanike, biológií, chémií a fyzike,  zmysel pre postoj ku zdraviu na fyzickej úrovni, mentálnej a duševnej  úrovni počas môjho osobného a pracovného života, vytvára celok pre osobné a všebecné vzdelávanie. Implementovať do životného procesu jednotlivca autenticku prírodnú medicínu, zdravý životný štýk,
sa stalo mojim životným poslaním.